تخلیه چاه دامپروری و گاوداری

مواد خارجی که طی فعالیت­های یک دامپروری وارد آب می­شوند [...]