چگونه نشتی آب را پیدا کنیم؟

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

نشت آب هر ساله مقداری زیادی آب را در ساختمان ها به هدر می دهد. منشا اصلی نشتی آب از لوله ها اتصالات لوله و سیستم لوله کشی منزل می باشد. نشتی های دیگری نیز از لوله ها وجود دارد که این آمار را چندین برابر می کند. نشتی آب از شیر های خراب یا […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید