تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه

تخلیه چاه | لوله بازکنی

لوله های فاضلاب یا لوله های آب ممکن است به دلیل فرسودگی و با اشکالات در سیستم لوله کشی دچار نشتی شوند. تشخیص دقیق محل ترکیدگی لوله به کمک دستگاه های بروز و مجهز انجام خواهد شد و سپس مراحل تعمیر لوله برای جلوگیری از نشتی آب انجام می گیرد. اگر سیستم لوله کشی فاضلاب کاملا […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید