اصطلاحات رایج در لوله کشی فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

به کمک اتصالات لوله ها در طول های مختلف به هم وصل می شوند تا طول مورد نظر به دست آید ودر عین حال اتصالات پیوستگی و تغییر جهت مسیر لوله کشی را تامین کنند.پیوستگی و امتداد خط لوله با استفاده از بوشن ها مغزی ها و تبدیل ها میسر می‌شود. لوله کشی آب و فاضلاب ؛ برای […]

تعمیر لوله های فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

تعویض لوله کشی فاضلاب های قدیمی که پس از گذشت چندین سال دچار ترکیدگی می شوند الزامیست. زیرا در صورت تعمیر نشدن مشکلات زیادی از جمله هدر رفت آب و نم زدن ساختمان را به دنبال خواهند داشت. تعویض لوله کشی فاضلاب در صورت بروز این مشکلات از شرکت هایی که توانایی بازسازی، تعمیر یا […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید