کول گذاری و طوقه چینی چاه

تخلیه چاه | لوله بازکنی

تعریف کول گذاری و طوقه چینی  چاه: طوقه چيني  و کول گذاری چاه فاضلاب و چاه آب شيوه اي است كه در آن كول هايي كه از سيمان درست شده است را از قسمت پائين چاه تا بالاي چاه قرار ميدهند كه در اين روش كول ها از ريزش چاه جلوگيري كرده و در نتيجه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید