کندن ایزوگام

تخلیه چاه | لوله بازکنی

چگونه ایزوگام را جدا کنیم؟ ایزوگام ها بعد از گذشت مدتی نیاز به تعمیر و بازسازی دارند. از این رو قبل از نصب ایزوگام جدید ایزوگامی که قبلا نصب شده است باید کاملا جدا شود بطوری که هیچ آثاری از ایزو گام قبلی بر جای نماند.نصاب ایزوگام،ایزوگام کار تهران روش متداول جدا نمودن ایزوگام این […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید