رفع گرفتگی لوله های آب گرم

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

 رسوب زدایی لوله  رسوب چيست؟ رسوب زدایی لوله رسوب عبارت است از تجمع مواد معدني که از طريق آب لوله کشي وارد منازل و تأسيسات مي شود . هرگاه آب گرم شود يا مقداري از آن تبخير گردد ، لايه هايي از رسوب در جداره ي لوله ها ، مخازن و شير آلات تشکيل  رسوب زدایی لوله […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید