تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

Tag Archives: حفاری چاه در قدیم

تخلیه چاه | لوله بازکنی

طبقه بندی چاه ها و تخلیه چاه ها از نظر عمق آنها

انسان به دلیل نیازی که مایه ی حیاتی مثل آب داشته است همیشه بدنبال راهی برای  پیدا کردن شرایطی برای دسترسی داشته به آن بوده است و ایرانیان باستان اولین انسان هایی بوده اند که در بحث حفر چاه و قنات پیشقدم بوده اند. علاوه بر روش سنتی حفر چاه به صورت دستی که در بسیاری از جاهای ایران هم اکنون نیز دیده می شود، فنون حفر چاه های مکانیکی نیز به وفور بکار گرفته می شود. مته های ضربه ای که تا میانه های قرن نوزدهم برای حفر چاه های نفت بکار گرفته می شدو اسم متد کانادایی را بر خود داشت، به دیلم بلند و قطوری شباهت داشت که قادر بود تا چند صد متر به درون زمین راه پیدا کند.

ghasemi
77 10 710 0912 تماس بگیرید