تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

Tag Archives: حوادثی که چاه فاضلاب پر در پی دارد

تخلیه چاه | لوله بازکنی

دلایل ریزش چاه فاضلاب تخلیه نشده

چاه ها با گذشت زمان دچار فرسودگی می شوند بنابراین انواع چاه ها همواره آبستن حادثه ای ناگوار برای مردم هستند،باید هر 5 سال یکبار چاه پرشده را مورد بررسی قرار داد تا از خطر ریزش چا فاضلاب پر جلوگیری کرد. از سالها قبل تاکنون هزاران چاه مختلف درگوشه و کنار پایتخت حفاری شده که حوادث گوناگون ناشی از این چاه هاهمیشه گریبان گیر شهروندان شده و جان آنان را به خطر می اندازد.
اگر اصول ایمنی و علمی در حفرچاه از طرف مهندسان، پیمانکاران وهمچنین مقنی ها و چاهکن ها همانند تمام کارهای عمرانی دیگر در نظر گرفته شود تعداد  حوادث کمتر خواهدشد.

ghasemi
77 10 710 0912 تماس بگیرید