خدمات تخليه و لايروبي سپتيک تانك در تهران

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

سپتیک تانک ها پس از مدتی نیاز به خدمات لایروبی و تخلیه پیدا می کنند. سپتیک تانک ها مخازنی هستند که در روی زمین یا زیر زمین قرار می گیرند و  یکی از بهترین روش های دفع فاضلاب به شمار می روند. استفاده از سپتیک تانک ها مدت هاست که جایگزین روش قدیمی حفر چاه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید