اشتباهات رایج در هنگام استفاده از محلول لوله بازکنی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

گرفتگی فاضلاب در لوله های ساختمان های قدیمی منازل به وفور مشاهده می شود. سیستم های قدیمی لوله کشی فاضلاب، تجمع جربی، ذرات کوچک و بزرگ، رسوب، زنگ زدی لوله ها ، همه و همه از عوامل گرفتگی لوله در ساختمان قدیمی می باشد. رعایت نکردن و نگذاشتن یک صافی در ورودی فاضلاب، امر گرفتگی […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید