خمیر پرایمر

تخلیه چاه | لوله بازکنی

خمیر پرایمر یکی از مهمترین موادی است که در ایزوگام کاری مورد استفاده ایزوگام کار قرار می گیرد. پرایمر یک نوع ماده پودری از جنس قیر می باشد که در آب و یا حلال خود محلول می شود. از خمیر پرایمر در پوشش دهی سطح ها و یا زیر سازی سطح برای ایزوگام کاریاستفاده می […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید