دراوردن انگشتر از توالت

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

افتادن انگشتر در توالت زیاد اتفاق می افتد و بیرون اوردن آن برای صاحبان اشیا قیمتی امری مهم و ضروری می باشد. هنگامی که انگشتر در توالت ایرانی یا فرنگی می افتد در سیفون s مانند توالت گیر می کند. در این شرایط برخی افراد با دست اقدام به بیرون اوردن انگشتر از چاه توالت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید