نصب دریچه ی بازدید فاضلاب

دریچه ی بازدید فاضلاب درچه ای است که در موقع [...]