نحوه ی دفع آب باران

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

لوله کشی آب و فاضلاب انچنان که به نظر می رسد کار آسانی نیست. نصب لوله های فاضلاب اگه طبق قوانین اجرا نشود پس از مدت کوتاهی ساکنین را با مشکل مواجه خواهد نمود. امارها نشان دادن که نصب غیر صحیح سیستم دفع فاضلاب ضرر های مالی و گرفتاری هایی را برای افراد به وجود می […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید