نحوه ی دفع آب باران

لوله کشی آب و فاضلاب انچنان که به نظر می رسد [...]