لایروبی انتقال و تخلیه کانال های فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

فاضلاب مایعی است که به وسیله مجرا یا لوله های فاضلاب انتقال می یابد و ممکن است شامل فضولات انسانی یا مخلوط مایع باشد تخلیه چاه فاضلاب تهران روش های تخلیه چاه و دفع فاضلاب،تخلیه چاه به صورت حرفه ای برای انجام پروژه های انتقال و تصفیه فاضلاب و منطقه ای لازم است که اصول […]

انواع فاضلاب های شهری دفع و تخلیه فاضلاب خانگی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

فاضلاب ها برحسب نوع پیدایش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسیم می شوند فاضلاب خانگی و چاه های ساختمانی شامل چه موادی میشوند: پس ازاستفاده از حمام ، دست شویی، توالت، ماشین لباس شویی و دیگر وسایل بهداشتی، فاضلابی درون چاه های ساختمانی می رود که فاضلاب خانگی نام دارد. تخلیه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید