عوامل موثر در پرشدن چاه توالت

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

گرفتگی چاه توالت و لوله های مرتبط به فاضلاب در هرزمانی ممکن است رخ دهد. عوامل متعددی در پر شدن چاه توالت نقش دارند که توجه به این نکات و رسیدگی به آن ها سبب می شود که چاه منزل شما تا مدت ها نیاز به تخلیه چاه نداشته باشد. عواملی که زمان پر شدن […]

تراش و رسوب زدایی چاه و لایروبی بعد از تخلیه چاه

تخلیه چاه | لوله بازکنی

تعریف رسوب زادیی چاه: اگر چاه فاضلاب شما مرتبا پر می شودباید آن را لایروبی و رسوب زدایی نمود و چاه جدیدی را حفر نکرد چون از نظر زمان و هزینه مقرون به صرفه نمی باشد.با تخلیه چاه و رسوب زدایی  و لایروبی آن  در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید. بعد از اتمام لایروبی چاه و رسوب […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید