رفع رطوبت دیوارها

تخلیه چاه | لوله بازکنی

دیوار در صورت نم کشیدن حالت اولیه ی خود را از دست می دهد و معمولا یک لکه بر روی دیوار مشاهده می شود. این یکی از نشانه های نم کشیدن دیوار می باشد. ممکن است اهمیت ندادن به این موضوع سبب کپک زدن دیوار شده و بعد از مدتی مجبور به تخریب دیوار شوید. […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید