طرز کار سیفون(شترگلو)چیست؟

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

ساختمان سيفون به شكلي است كه پس از هر بار تخليه مقداري اب در داخل آن باقي مي ماند به طوري كه اين مايع ارتباط فضاي داخلي لوله ي فاضلاب را با فضاي داخل ساختمان قطع ميكند. آب داخل سيفون را (آب بند) مي نامند و عمق آب بندي ارتفاع ستون آبي است كه بين […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید