طریقه ی باز کردن کفشوی حمام

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

اکثر مواقع راه چاه حمام یا دستشویی رفته رفته گرفته میشه و آب خوب عبور نمیکند، این مشکل، خصوصا در منازل قدیمی ساز بیشتر رخ می دهد. برای بازکردن گرفتگی چاه حمام هر مدت یکبار باید با سیفون تلمبه زد یا از مواد باز کننده لوله نظیر چانته یا اسید استفاده کرد تا راه آب باز […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید