روش کار دستگاه تراکم هوا

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

از جمله موثرترین روش های لوله بازکنی استفاده از دستگاه تراکم هوا توسط شرکت های لوله بازکنی می باشد. گرفتگی لوله در قسمت های مختلف سیستم فاضلاب منزل رخ خواهد داد. این گرفتگی ممکن است به دلیل گیر کردن شی خارجی در لوله ی فاضلاب بوده و گرفتگی فاضلاب را منجر شود. اگر گرفتگی لوله […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید