رفع بوی بد چاه فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

علت گرفتن بوی بد و نامطبوع در چاه توالت و راه حل آن: عمده مسایلی که خیلی از خانواده ها با آن دستو پنجه نرم می کنن بوی بدی است که از چاه ها در ساختمان استشمام می شود. بوی بد فاضلاب نشان از نشت گاز سمی سولفید هیدروژن به داخل خانه دارد که گاز فاضلاب […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید