اشتباهات رایج در هنگام استفاده از محلول لوله بازکنی

گرفتگی فاضلاب در لوله های ساختمان های قدیمی منازل به وفور مشاهده می شود. سیستم های قدیمی لوله کشی فاضلاب، تجمع جربی، ذرات کوچک و بزرگ، رسوب، زنگ زدی لوله ها ، همه و همه از عوامل گرفتگی لوله در ساختمان قدیمی می باشد. رعایت نکردن و نگذاشتن یک صافی در ورودی فاضلاب، امر گرفتگی […]

اشتباهات رایج لوله بازکنی

روش های رایج زیادی برای رفع گرفتی لوله ی آشپزخانه وجود دارد که تمامی ان ها پاسخگوی حل مشکل شما نمی باشند و در عین حال می توانند به سیستم لوله کشی فاضلاب آسیب برسانند. اشتباهات رایج لوله بازکنی و رفع گرفتگی لوله می تواند حتی برای سلامت ساکنین منزل خطرآفرین و زیان بار باشد.

لوله بازکن دست ساز

گرفتگی لوله ی فاضلاب در قسمت های مختلف سیستم لوکشی منزل می تواند همواره برای شما دردسر ساز باشد. در این مواقع بهترین اقدام ممکن می توان سریعترین راه لوله بازکنی نیز باشد. لوله باز کنی به روش های مختلفی امکان پذیر است که بسته به شرایط و میزان گرفتگی با یکدیگر متفاوت خواهد بود. […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید