رفع گرفتگی چاه توالت ایرانی و فرنگی و فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

روش های مختلف باز کردن چاه فاضلاب و دستشویی: گرفتگی چاه ها اغلب در زانویی ها رخ می دهد. دو زانویی که از آن استفاده می شود 90 و 45 درجه است. زمانی که چاه توسط افراد مختلف تخلیه میگردد باید بصورت کامل عوامل آن نیز مشخص شود  و تخیله چاه نیز یکی از عوامل مهم به […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید