لوله بازکن دست ساز

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

گرفتگی لوله ی فاضلاب در قسمت های مختلف سیستم لوکشی منزل می تواند همواره برای شما دردسر ساز باشد. در این مواقع بهترین اقدام ممکن می توان سریعترین راه لوله بازکنی نیز باشد. لوله باز کنی به روش های مختلفی امکان پذیر است که بسته به شرایط و میزان گرفتگی با یکدیگر متفاوت خواهد بود. […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید