تخلیه سپتیک تانک های فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

  سپتیک تانک به مخزنی می گویند که در آن مواد زائد فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه میشود. تخلیه سپتیک تانک به صورت کاملا مکانیزه در تهران،تعیین زمان تخلیه سپتیک تانک،تخلیه چاه در تهران،تخلیه سپتیک فاضلاب سپتیک تانک ها به چند دسته تقسیم میشوند؟ سپتیک تانک در […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید