تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

Tag Archives: سیستمجدا سازی آب از فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

انواع مختلف چاه های فاضلاب

سیستم های مختلف دفع فاضلاب:

سیستمهای دفع فاضلاب  به دودسته  سیستم فاضلاب شهری و سیستم چاه تقسیم میشوند. لیکن در کمال تاسف بدلیل ضعف و نقصان سیستم فاضلاب شهری در تهران و اکثر شهرهای میهنمان، همچنان از روش چاه استفاده می گردد که دارای مضرات زیست محیطی و سلامتی است.

papricAdmin