تخلیه فاضلاب کشتارگاه

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

کشتارگاه ها و صنایع تولید گوشت زیادی در سراسر کشور در حال فراهم آوردن نیاز گوشت و فراورده های دامی مردم می باشند. کارخانه جات و صنایع بزرگ گوشت تولید کننده ی فاضلابی هستند که با دیگر فاضلاب ها متفاوت است. از این رو مدیریت فاضلاب کشتارگاه و نحوه ی تخلیه فاضلاب کشتارگاه ها خود […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید