انواع سر فنر های لوله بازکنی و کاربرد آن ها

تخلیه چاه | لوله بازکنی

  لوله بازکنیبه کمک فنر برقی ازجمله روش های معمول و رایج لوله بازکنی توسط شرکت های مختلف لوله بازکنی می باشد. بسته به دلایل گرفتگی لوله و مکانی که قرار است از فنر لوله بازکنی استفاده شود از سرفنر های مختلفی استفاده می کنند.روش های خانگی نیز برای ساخت فنر لوله بازکنی وجو دارد […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید