آموزش نصب توالت فرنگی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

نصب توالت فرنگی به دلیل اسیب هایی که توالت ایرانی به زانو وارد می کند امری ضروری می باشد. شما خودتان نیز نیز می توانید بدون کمک گرفتن از فرد متخصص توالت فرنگی را در خانه نصب کنید.برای انجام اینکار به یکسرس از وسایل نیاز دارید که در زیر نام هایشان آمده است.تخلیه چاه حرفه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید