نحوه ی ترمیم ایزوگام

چگونه ایزوگام سقف را ترمیم کنیم؟ گاهی عایق پشت بام [...]