نحوه ی ترمیم ایزوگام

تخلیه چاه | لوله بازکنی

چگونه ایزوگام سقف را ترمیم کنیم؟ گاهی عایق پشت بام و ایزوگام آن شروع به نشت کردن آب در هنگام بارندگی می کند و این نشتی ممکن است تا دیواره های داخلی ساختمان نفوذ نماید. ترمیم ایزوگام و تعمیر آن در ابتدا نیاز به تشخیص و بررسی دارد تا عیب کار و دلیل نشتی رطوبت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید