علت بوی بد توالت و رفع آن

رفع بوی فاضلاب

بر روی سطح فاضلاب را اغلب گازهایی تشکیل می دهند که عامل اصلی بوی بد فاضلاب می باشند. زمانی که چاه تخلیه نشده باشدو یا اشکالات سیستم لوله کشی فاضلاب می تواند دلیل اصلی پخش این گازها و در نتیجه بوی بد آن باشند. منبع عمده ی این بو معمولا نشات گرفته از توالت ساختمان […]

علت بوی بد فاضلاب هنگام بارش باران و رفع آن

رفع بوی فاضلاب

محتویات چاه دارای بخش های مختلفی می باشد که به سه شکل جامد، مایع، گاز درون یک چاه فاضلاب را تشکیل داده اند. بخش گاز که بیشتر آن آمونیاک است فضای بیشتر فاضلاب را به خود اختصاص داده است. عمده ی مواد جامد چاه به ته آن رفته و ته نشین می شوند. مایعات چاه نیز سطح […]

رفع بوی بد چاه فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

علت گرفتن بوی بد و نامطبوع در چاه توالت و راه حل آن: عمده مسایلی که خیلی از خانواده ها با آن دستو پنجه نرم می کنن بوی بدی است که از چاه ها در ساختمان استشمام می شود. بوی بد فاضلاب نشان از نشت گاز سمی سولفید هیدروژن به داخل خانه دارد که گاز فاضلاب […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید