دلیل صدای لوله های فاضلاب و از بین بردن آن

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

آلودگی صوتی یکی از مشکلات عمده بشر شده است. قطعا، آلودگی صوتی به اندازه وجود میکروب در هوا آزاردهنده نیست ولی خواب ما را بر هم می زند، موجب افزایش استرس می شود، خلوت ما را خدشه‌دار می‌کند و بطور کلی باعث پایین آمدن کیفیت زندگی می‌شود. در تمام ساختمان‌ها، بخصوص ساختمان‌های بلند، یکی از […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید