رفع بوی بد فاضلاب

آثار مضر گاز های فاضلاب و بوی بد فاضلاب بر سلامتی انسان: گاز سولفید هیدروژن یا گازهای فاضلاب موادی بسیار سمی هستند که از تجزیه مواد داخل چاه فاضلاب ایجاد می گردند. گازهای فاضلابی اثرات مزمن و گسترده‌ای دارد. در غلظت‌های خیلی پایینگازفاضلاب  باعث سر درد ، خواب آلودگی، بی حالی، حالت تهوع، استفراغ، تحریک […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید