نحوه ی افزایش عملکرد سپتیک تانک

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

سپتیک تانک مخزنی است که فاضلاب ساختمان در آن مدت معینی توقف نموده و توسط باکتری هایی که از معده و روده ساکنان آن ساختمان خارج شده تجزیه می گردد. بالابردن راندمان سپتیک تانک یک اصل مهم برای افزایش عملکرد آن می باشد. کیفیت کار سپتیک تانک به نحوه ی مراقبت شما از سپتیک تانک […]

نحوه ی تصفیه فاضلاب توسط سپتیک تانک

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

سپتیک تانک ها مخازنی از جنس پلی اتیلن یا بتن می باشند که عمل تصفیه فاضلاب نیز در آن ها همزمان با جمع آوری فاضلاب انجام می گیرد. تصفیه فاضلاب بصورت بیولوژیکی و و مکانیکی صورت می گیرد. روش ته نشینی فاضلاب و باکتری های بی هوازی از جمله روش های تصفیه فاضلاب در سپتیک […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید