انواع فاضلاب های شهری دفع و تخلیه فاضلاب خانگی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

فاضلاب ها برحسب نوع پیدایش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسیم می شوند فاضلاب خانگی و چاه های ساختمانی شامل چه موادی میشوند: پس ازاستفاده از حمام ، دست شویی، توالت، ماشین لباس شویی و دیگر وسایل بهداشتی، فاضلابی درون چاه های ساختمانی می رود که فاضلاب خانگی نام دارد. تخلیه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید