آموزش استفاده از فنر لوله بازکنی

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

روش هاي مختلفي براي بازكردن گرفتگي هاي فاضلاب وجود دار كه موثرترين آن ها فنر لوله بازكني مي باشد. لوله بازكني با كمك فنر لوله بازكني توسط شركت هاي لوله بازكني انجام ميگيرد.  فنرلوله بازكني در مواردي زيادي كاربرد دارد. اگر يك جسم سنگين و سخت در لوله هاي فاضلاب گير كرده باشد يا لايه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید