نحوه ی تصفیه فاضلاب توسط سپتیک تانک

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

سپتیک تانک ها مخازنی از جنس پلی اتیلن یا بتن می باشند که عمل تصفیه فاضلاب نیز در آن ها همزمان با جمع آوری فاضلاب انجام می گیرد. تصفیه فاضلاب بصورت بیولوژیکی و و مکانیکی صورت می گیرد. روش ته نشینی فاضلاب و باکتری های بی هوازی از جمله روش های تصفیه فاضلاب در سپتیک […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید