سریع ترین روش بازکردن سینک ظرف شویی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

اگر سینک ظرفشویی شما گرفته و مقدار زیادی از خرده ریزهای غذا، خس و خاشاک میوه‌ها، گل و لای سبزیجات و چربی های ظروف غذا داخل لوله های سینک گیرکرده و مانع از تخلیه آب به سمت چاه می شود ، نگران نباشید فقط با کمک سود صابون گرفتگی سینک ظرفشویی رو باز کنید ، […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید