چگونه از محلول لوله بازکن استفاده کنیم

تخلیه چاه | لوله بازکنی

محلول هایلوله بازکنییکی از موثرترین روش های خانگی برای رفع گرفتگی لوله می باشد.که در صورت گرفتگی های متوسط تا شدید از آن استفاده می کنند. اما بدلیل آنکه این محلول ها از مواد شیمیایی خطرناکی تهیه شده اند برای رفع گرفتگی لوله در هنگام استفاده از ان باید نهایت دقت را بکار گیریم. ما […]

روش خانگی لوله بازکنی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

چگونه یک لوله بازکن خانگی بسازیم؟ لوله بازکنی امری نیست که فقط از شرکت های لوله باز کنی برآید. گرفتگی لوله ممکن است بدلایل مختلف باشد که عمده دلیل آن پرشدن لوله فاضلاب با مواد جامد می باشد. اگر لوله ی آشپزخانه و سینک ظرف شویی شما مکررا دچار گرفتگی می شود شما می توانید […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید