ریزه کاری های مهم در لوله کشی فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

در اجرای خطوط فاضلاب و آب باران در ساختمان ها رعایت ریزه کاری های زیر مهم می باشد : 1- در بالکن ها و تراس های مسقف و بدون سقف می بایست کفشو نصب شود. 2- در محل نصب پمپ ها و مخازن آب نیز نیاز به نصب کفشو است. 3- در پای کلیه رمپ […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید