سریع ترین روش بازکردن سینک ظرف شویی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

اگر سینک ظرفشویی شما گرفته و مقدار زیادی از خرده ریزهای غذا، خس و خاشاک میوه‌ها، گل و لای سبزیجات و چربی های ظروف غذا داخل لوله های سینک گیرکرده و مانع از تخلیه آب به سمت چاه می شود ، نگران نباشید فقط با کمک سود صابون گرفتگی سینک ظرفشویی رو باز کنید ، […]

حل مشکل گرفتگی لوله ظرف شویی

گرفتگی لوله فاضلاب ظرفشویی از آن دست مشکلاتی است که برای هر شخصی اتفاق افتاده است. قطعا برای شما هم این مشکل پیش آمده است که لوله فاضلاب ظرفشویی شما مسدود شده باشد و آب در سینک ظرفشویی جمع شده و تخلیه نمیشود. گرفتگی لوله فاضلاب ظرفشویی زمانی اتفاق میافتد که مواد غذایی و ذرات […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید