رفع گرفتگی وان حمام

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

یک تخلیه آب آهسته از وان حمام می تواند واقعا آزار دهنده باشد. به دلیل ورود مو و مواد زائد درون وان حمام، ممکن است لوله ها ی آن دچار گرفتگی شوند. در این موارد ریختن محلول لوله بازکنی درون لوله ممکن است پاسخگو نباشد و گرفتگی وان حمام همچنان به قوت خود باقی بماند. […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید