بالا زدن آب توالت هنگام بارش باران

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

از جمله آزاردهنده ترین مشکلاتی که در منازل قدیمی روی می دهد بالا زدن آب از توالت هنگام بارش باران است. بسیاری از ساکنین ساختمان های قدیمی از اینکه آب چاه منزلشان در زمان بارش باران به بیرون میزند شکایت داشته و به دنبال راه اساسی برای رفع مشکلشان میگردند. بدون شک این اتفاق به […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید