لوله بازکنی پاسداران09127101077رفع گرفتگی

تخلیه چاه | لوله بازکنی

تخلیه چاه پاسداران – تخلیه چاه فاضلاب در پاسداران تخلیه چاه و لوله بازکنی پاسداران شبانه روزی شرکت تخلیه چاه سپهر سرویس لوله بازکنی پاسدارانو حومه با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100% تضمینی در پرند تخلیه انواع سپتیک های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک لایروبی چاه […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید