چگونه گرفتی سینک ظرف شویی را باز کنیم؟

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

عوامل متعددی سبب گرفتگی سینک ظرف می شوند که مهمترین دلیل گرفتگی سینک ظرف شویی چربی ظروف، خرده ریزهای غذا، خس و خاشاک میوه‌ها، گل و لای سبزیجات و… می باشد. گرفتی لوله ی ظرف شویی سبب می شود تا شما نتوانید به درستی کارهای منزل را انجام دهید و این امر شما را به […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید