رفع گرفتگی سیفون توالت

تخلیه چاه | لوله بازکنی

گرفتگی سیفون توالت یا حمام می تواند برای تمامی اعضای خانواده دردسر ساز شود. از این رو لوله بازکنی فوری در این زمان ها بهترین راه چاره برای باز کردن گرفتگی سیفون توالت می باشد. از دلایلی که موجب گرفتگی سیفون می شود رفتن دستمال کاغذی، مو، صابون و یا هر شی جامدی به درون […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید