انتخاب جنس لوله مناسب برای لوله کشی فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

از اقدامات مهم در احداث ساختمان رعایت اصول در هنگام اجرای فاضلاب است. اجرای صحیح سیستم فاضلاب نیازمند بکاربردن لوله های مناسب برای فاضلاب میباشد. انتخاب لوله برای فاضلاب اولین قدم برای لوله کشی فاضلاب می باشد. انواع لوله های فاضلاب: جنس لوله های فاضلاب می تواند چدنی، فولادی گالوانیزه، PVC ، PE، و PP […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید