انواع سیفون فاضلاب

تخلیه چاه | لوله بازکنی

امروزه استفاده از سیفون فاضلاب یک امر مهم در سیستم فاضلاب ساختمان می باشد. سیفون یک لوله ی خمیده است که در  در سیستم فاضلاب سبب از بین رفتن بوهای بد فاضلاب شده و از ورود بوی بد فاضلاب به درون فضای منزل جلوگیری می نماید. وظیفه ی دیگر سیفون جلوگیری از پدیده ی فشار معکوس […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید